3 lỗi thường gặp liên quan đến thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Làm thông báo phát hành hóa đơn là một trong những công việc quan trọng để các doanh nghiệp có thể tiến hành sử dụng được hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, đây cũng là khâu thường hay gặp lỗi nhất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình triển khai sử dụng hóa đơn các doanh nghiệp. Chính vì vậy trong bài viết này sẽ tập hợp 03 lỗi thường gặp nhất liên quan đến thông báo phát hành hóa đơn điện tử  mà các doanh nghiệp cần lưu ý.

Thông tin trên thông báo phát hành

Thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn điện tử chính là một trong những nội dung thường xảy ra sai sót nhiều nhất, do vậy, các doanh nghiệp cần chú ý các lỗi sau:

– Thông tin tên, địa chỉ đơn vị phát hành ghi không đúng với thông tin đăng ký thuế.

Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hoá đơn bị trùng với các số hoá đơn đã thông báo phát hành.

– Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn không phù hợp với thông tin trên mẫu hóa đơn đính kèm.

– Ngày bắt đầu sử dụng đúng quy định; ví dụ ngày gửi thông báo phát hành là ngày 10/9/2019 nhưng ghi ngày bắt đầu sử dụng là 11/9/2019 hoặc 05/9/2019 (đúng quy định phải là từ ngày 12/9/2019)

– Không có thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử

– Thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử không khớp đúng với thông tin trên quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đính kèm.

thông báo phát hành hóa đơn

Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử cũng là khâu thường diễn ra sai sót của các doanh nghiệp, cùng xem một số sai sót ở bước này, cụ thể như:

– Không đính kèm Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử khi gửi Thông báo phát hành

– Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử không có chữ ký, đóng dấu của người nộp thuế.

– Nội dung trên Quyết định không đầy đủ các nội dung theo mẫu quyết định ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Hóa đơn mẫu

Hóa đơn mẫu là một trong những nội dung quan trọng trong việc thực hiện thông báo phát hành hóa đơn, nhưng vẫn có thể xảy ra một số lỗi đối với hóa đơn mẫu như:

– Không đính kèm hóa đơn mẫu khi gửi thông báo phát hành.

– Hoá đơn mẫu không đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc của hóa đơn.

– Thông tin tên, địa chỉ đơn vị trên hoá đơn mẫu không khớp đúng với thông tin đăng ký thuế.

Trên đây là 03 lỗi thường gặp liên quan đến thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Một trong những lời khuyên chân thành dành cho các doanh nghiệp đó chính là cần phải tìm hiểu thật kỹ để nắm được các nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử, các nghiệp vụ phát sinh và tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín, chất lượng để có thể hỗ trợ các doanh nghệp trong quá trình làm thông báo phát hành háo đơn điện tử.

03 Cột Mốc Đáng Chú Ý Quy Định Tại Thông Tư 68/2019/TT-BTC

5 Kinh Nghiệm Thuê Chung Cư Mini An Toàn, Hiệu Quả

Doanh nghiệp được sử dụng hoá đơn sau 5 ngày kể từ ngày phát hành thông báo (khoản 4 điều 9 thông tư 39).

Niêm yết thông báo phát hành hóa đơn:  gồm Tờ thông báo phát hành hoá đơn và hóa đơn mẫu, phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng hoặc theo quý theo quy định tại điều 27 thông tư 39. Đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *